บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2014

งานออกแบบขวดใส่ แยม

ขวดใส

ใช้ texture กับชิ้นงาน ใน Blender

Basic 3D with Blender 2.71